กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

 
ท่านผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ข้าราชการครู และตัวแทนนักเรียนทำพิธีบวงสรวงฯ
         โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ   รายละเอียดเพิ่มเติม
 
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
         วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายศุขสรรณ์ แจ้งใจ นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2563
          เข้ารับประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่า โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้สนับสนุนตัวแทนเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม

Additional information