วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.ชลารักษ์  สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายศุขสรรณ์ แจ้งใจ นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน  

 

sac 1.jpgsac 2.jpgsac 3.jpgsac 4.jpgsac 5.jpgsac 6.jpgsac 7.jpgsac 8.jpgsac 9.jpgsac 10.jpgsac 11.jpgsac 12.jpgsac 13.jpgsac 14.jpgsac 15.jpgsac 16.jpgsac 17.jpgsac 18.jpgsac 19.jpgsac 20.jpgsac 21.jpgsac 22.jpgsac 23.jpgsac 24.jpgsac 25.jpgsac 26.jpgsac 27.jpgsac 28.jpgsac 29.jpgsac 30.jpgsac 31.jpgsac 32.jpgsac 33.jpgsac 34.jpgsac 36.jpgsac 37.jpgsac 38.jpgsac 39.jpgsac 40.jpgsac 41.jpgsac 42.jpgsac 43.jpg

 

Additional information