โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษาระดับมัธยม ประถมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานเอกชน ชุมชน ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านการศึกษา

1wceo 1.jpg1wceo 2.jpg1wceo 3.jpg1wceo 4.jpg1wceo 5.jpg1wceo 6.jpg1wceo 7.jpg1wceo 8.jpg1wceo 9.jpg2wceo 1.jpg2wceo 2.jpg2wceo 3.jpg2wceo 4.jpg2wceo 5.jpg2wceo 6.jpg2wceo 7.jpg2wceo 8.jpg2wceo 9.jpg2wceo 10.jpg3wceo 1.jpg3wceo 2.jpg3wceo 3.jpg3wceo 4.jpg3wceo 5.jpg3wceo 6.jpg3wceo 7.jpg3wceo 8.jpg3wceo 9.jpg3wceo 10.jpg4wceo 1.jpg4wceo 2.jpg4wceo 3.jpg4wceo 4.jpg4wceo 5.jpg4wceo 6.jpg4wceo 7.jpg4wceo 8.jpg4wceo 9.jpg4wceo 10.jpg5wceo 1.jpg5wceo 2.jpg5wceo 3.jpg5wceo 4.jpg5wceo 5.jpg5wceo 6.jpg5wceo 7.jpg5wceo 8.jpg5wceo 9.jpg5wceo 10.jpg6wceo 1.jpg6wceo 2.jpg6wceo 3.jpg6wceo 4.jpg6wceo 5.jpg6wceo 6.jpg6wceo 7.jpg6wceo 8.jpg6wceo 9.jpg6wceo 10.jpg7wceo 1.jpg7wceo 2.jpg7wceo 3.jpg7wceo 4.jpg7wceo 5.jpg7wceo 6.jpg7wceo 7.jpg7wceo 8.jpg7wceo 9.jpg8wceo 1.jpg8wceo 2.jpg8wceo 3.jpg8wceo 4.jpg8wceo 5.jpg8wceo 6.jpg8wceo 7.jpg8wceo 8.jpg9.jpg

Additional information