2020-11-27 

 

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง ขยายเวลาการเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 >>> เป็นระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 18 ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

>>ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (ร้อยละ 60-79) และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาค (มส) กรณีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

ระบบบันทึกความดี   

 

 

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีผู้อำนวยการสถานศึกษา
   โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ท่านผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ข้าราชการครูและตัวแทนนักเรียนทำพิธีบวงสรวงฯ
   ดร.ชลารักษ์  สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายศุขสรรณ์ แจ้งใจ นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมของโรงเรียนทั้งหมด>>

Additional information