เอกสารภารกิจที่ 1 สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

  

 

 

 

 

ตารางเรียนแบบ on-line on-hand ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
  ให้นักเรียนสเเกน QR-CODE ที่อยู่ด้านล่างตารางเรียนหรือเข้าตามลิงค์ เพื่อทำใบภารกิจในเเต่ละวิชา
  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2564
  โดยให้ทำการจดลงสมุด ถ้าเป็นใบภารกิจถามตอบ แต่ถ้าวิชาไหนให้ปฏิบัติบนอินเทอร์เน็ตก็ให้ปฏิบัติตามนั้นครับ
     

1. แบบทดสอบและใบภารกิจ ม.4/1, 4/2  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

2. แบบทดสอบและใบภารกิจ ม.4/3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

2. แบบทดสอบและใบภารกิจ ม.4/4 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

3. แบบทดสอบและใบภารกิจ ม.4/5(ศิลป์-จีน) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

3. แบบทดสอบและใบภารกิจ ม.4/5(ธุรกิจการแสดง) ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Additional information