ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๗

5 กรกฎาคม 2024 11:46 น.

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้านล่าง