ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน “วันทานาบาตะ”

20 มิถุนายน 2024 9:55 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน “วันทานาบาตะ”


ดูรายละเอียดการสมัครและการส่งผลงานตามรูปภาพที่แนบมานี้