เสื้อที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนา ๕๕ ปี โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ฯ

19 มิถุนายน 2024 16:10 น.

ประชาสัมพันธ์

เสื้อที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนา 55 ปี

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์


เปิดสั่งจอง

ราคาตัวละ 350 บาท


ติดต่อสั่งจองได้ที่ :

089-642-8029 (คุณครูกรรณิกา พูลช่วย)

083-085-1466 (คุณครูทักษพร ปรีชา)