ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียน

 

>> ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่รูปด้านล่าง หรือคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติม


Additional information