การมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รับมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 โดยสามารถดูแนวทางการปฏิบัติในการมอบตัว รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมา และสถานที่มอบตัวได้ด้านล่าง

Additional information