ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน

 

>> ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ (กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล)โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โค้งสุดท้ายของการส่งใบภารกิจทุกชุด ตามรายละเอียดดังนี้

>> ประกาศจากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

นักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับเอกสารการเรียน on-hand
- รับเอกสาร ชุด 3 พร้อมทั้งส่งงาน ได้ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
- รับแบบทดสอบประเมินผลระหว่างภาค1/2564 ได้ที่ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบและใบภารกิจออนไลน์ได้ที่นี่ เอกสารแบบทดสอบและใบภารกิจ

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกระบบ TCAS รายละเอียดเพิ่มเติม

>> ประกาศจากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

>> คู่มือครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รายละเอียดคู่มือครูที่ปรึกษา

 

>> โรงเรียนมัธมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 8 องค์กร ร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ

>> สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวความสามารถของครูและนักเรียนชุมนุมขนมหวานสร้างอาชีพ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เผยแพร่ผ่านรายการข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ

Additional information